loader image

REURBANITZACIÓ PLAÇA JOAN CORNUDELLA

ANY

2022

LOCALITZACIÓ

Barcelona

SERVEIS

Redacció de projecte

CLIENT

Districte d'Horta-Guinardó - Ajuntament de Barcelona

L’anell central de la Plaça Joan Cornudella és actualment un espai lliure, sense usos, cobert de saule i utilitzat principalment com a àrea de connexió dels diversos accessos. Amb l’objectiu de millorar l’estat de la plaça i atorgar-li un ús millor i més gran a l’espai urbà, es decideix realitzar un projecte executiu de reurbanització. El Districte d’Horta-Guinardó contracta Landem per a la redacció del projecte. Per iniciar la feina es parteix de dues premisses: millorar el vincle entre els diferents accessos i generar usos que beneficiïn els veïns i usuaris. Es proposa llavors pavimentar una part de la plaça, connectant d’una manera més segura i còmoda els accessos; construir parterres que augmentin la superfície verda de la plaça i col·laborin amb el drenatge; dissenyar un sistema de drenatge completament sostenible; instal·lar una àrea de rocòdrom aprofitant el mur de formigó existent; instal·lar equipament per a la pràctica esportiva; millorar la il·luminació i instal·lar nou mobiliari urbà. Finalment, es planteja una reparació de les patologies dels murs de formigó existents, amb l’objectiu de millorar-ne el manteniment.

mÉs ProJECTES
Skip to content