loader image

Adecuación del centro cultural y
recreativo de Castellví de Rosanes

ANY

2020

LOCALITZACIÓ

Castellví de Rosanes, Baix Llobregat

SERVEI

Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut

CLIENT

Ajuntament de Castellví de Rosanes

El Centre Cultural i Recreatiu (CCR) de Castellví de Rosanes fa gairebé cent anys que existeix amb l’objectiu de promoure i enriquir l’activitat cultural i social dels seus ciutadans. Amb una superfície de 600 m2, es fa present al centre del municipi.

Quan a finals de l’any 2019 l’Ajuntament de Castellví de Rosanes va decidir iniciar les obres per l’adequació del centre cultural, va atorgar a Landem el rol de Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut.

Les obres es van dur a terme seguint el Projecte Tècnic Executiu de les actuacions necessàries per adequar aquest establiment de concurrència pública, tenint en consideració la normativa i amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat, espacialitat i seguretat de l’edifici.

El setembre de l’any 2020, l’ajuntament encarrega a Landem la redacció del projecte modificat per l’adequació del CCR, considerant les modificacions que s’haurien d’haver contemplat en el projecte original, per circumstàncies imprevisibles i noves exigències.

más Proyectos
Skip to content