loader image

Skate Plaza

ANY

2019

LOCALITZACIÓ

Barcelona

SERVEIS

Direcció d'obra

CLIENT

BIMSA

L’objecte de l’actuació era l’execució de la reurbanització d’un espai públic de 609 m2 per a la pràctica de l’Skateboarding i altres esports urbans, a l’espai situat al Passeig Circumval·lació, concretament entre la vorera, el CEM Ciutadella i davant de l’entrada al Campillo, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona.

El projecte, redactat per Pol Martín (PMAM/SKATE ARCHITECTS), contemplava un espai de skate tipus “skate plaça”, de granit negre flamejat, que ocupa una superfície de 366 m2. D’aquí que s’escollís l’emplaçament actual, que permetia la col·locació de rampes realment atractives per als usuaris, creant un nou espai per a la pràctica de l’skate en la modalitat street o carrer, de la qual Barcelona és una autèntica Meca ” internacional.

Les característiques del granit, la seva duresa i dimensions (gran part de 120 x 40 cm i 10 cm de gruix) fan que sigui una obra singular. Per col·locar les peces de gran pes, mantenir les juntes i la planimetria de l’obra es va dur a terme un control intens per part de l’equip d’obra. La constructora, OPROCAT, feia servir una ventosa per complir amb la seguretat i la correcta execució de la col·locació de les peces de paviment de granit. En aquest sentit, es van col·locar grans blocs de granit de fins a 240 x 80 x 65 cm que fan la funció d’obstacles i elements urbans patinables.

Les obres es van iniciar al febrer i van finalitzar el juliol del 2019, amb OPROCAT com a empresa contractista, BIMSA en la gestió de les obres, Pol Martín com a assistència tècnica i Landem com a direcció d’obra.

El proyecto, redactado por Pol Martín (PMAM / SKATE ARCHITECTS), contemplaba un espacio de skate tipo “skate plaza”, de granito negro flameado, que ocupa una superficie de 366 m2. De ahí que se escogiera el emplazamiento actual, que permitía la colocación de rampas realmente atractivas para los usuarios, creando un nuevo espacio para la práctica del skate en la modalidad «street» o «calle», de la que Barcelona es una auténtica “Meca” internacional.

Las características del granito, su dureza y dimensiones (gran parte de 120 x 40 cm y 10 cm de espesor) hacen que sea una obra singular. Para colocar las piezas de gran peso, mantener las juntas y la planimetría de la obra se llevó a cabo un intenso control por parte del equipo de obra. La constructora, OPROCAT, utilizaba una ventosa para cumplir con la seguridad y la correcta ejecución de la colocación de las piezas de pavimento de granito. En este sentido, se colocaron grandes bloques de granito de hasta 240 x 80 x 65 cm, que hacen la función de obstáculos y elementos urbanos patinables.

Las obras se iniciaron en febrero y finalizaron en julio de 2019, con OPROCAT como empresa contratista, BIMSA en la gestión de las obras, Pol Martín como asistencia técnica y Landem como dirección de obra.

més Projectes
Skip to content