loader image

DUE DILIGÈNCIA TÈCNICA, HOTEL PORT DE LA CREU

AÑO

2019

LOCALITZACIÓ

Santa Cruz de Tenerife

SERVEIS

Consultoria i assessorament

CLIENT

SMY Hotels

Amb l’objectiu de minimitzar en tot el possible els riscos d’una inversió de gran magnitud, com és l’adquisició d’un nou complex hoteler, la cadena SMY Hotels ha confiat a Landem la realització de la Due Diligence tècnica de l’hotel Puerto de la Cruz a Tenerife.

La nostra principal tasca ha estat determinar l’estat constructiu d’aquest hotel, ubicat a l’est del centre històric del municipi de Puerto de la Cruz, tant a nivell d’arquitectura i acabats com d’instal·lacions, a més de fer una anàlisi urbanística de la situació actual de l’hotel i una valoració econòmica de l’obra que cal per esmenar patologies o deficiències presents a l’hotel. Dades rellevants que cal tenir en compte per valorar la rendibilitat de la inversió.

Amb aquesta finalitat, comprovem el grau de conservació del sistema estructural i envolupant així com el compliment de condicions d’accessibilitat, estudiem les possibles patologies o deficiències presents a l’edificació i verifiquem l’estat actual de les instal·lacions i el grau de conservació amb l’objecte de detectar possibles contingències.

mÉs ProJECTEs
Skip to content