loader image

Reforma d'habitacions i renovació d'instal·lacions
de l'Hotel Princess of Kos, Grècia

ANY

2019-2020

LOCALITZACIÓ

Kos (Grecia)

SERVEIS

Project Management, Redacció de projectes

CLIENT

SMY Hotels

Per a la reforma del nou hotel Princess of Kos de la cadena SMY Hotels a l’illa de Kos, Grècia, SMY Hotels confia a l’equip de Landem, que no només es responsabilitza de la redacció del projecte de rehabilitació de l’hotel existent de 276 habitacions, sinó de la substitució de les instal·lacions, la millora de les edificacions existents i el Project Management de totes les obres.

La proposta de Landem consisteix en una renovació total de les habitacions, aconseguint un concepte nou d’hotel, més amable i mediterrani. A més, l‟actuació global s‟aprofita per millorar la insonorització entre habitacions.

Amb l´actuació duta a terme, s´aconsegueix un hotel de 4 estrelles, on el client pot gaudir d´uns acabats molt dignes de cost controlat i noves instal·lacions que milloren la confortabilitat de les estades. No només això, sinó que l’estètica exterior dels edificis canvia completament amb una mínima actuació a les façanes, donant una solució agradable i harmònica amb l’entorn. Aquesta actuació consisteix en un revestiment de malla de fibra de vidre i una capa de morter monocapa. També es renoven completament les instal·lacions de tots els edificis d’habitacions: en primer lloc, es climatitzen amb sistemes VRV; en segon lloc, s’hi instal·len sistemes domòtics per millorar el consum que optimitzen el consum energètic; i, finalment, pel que fa a l’aigua calenta sanitària, s’instal·len plaques solars a la coberta dels diferents edificis, amb acumuladors i aeroterms per dissipar la calor sobrant.

Entre les instal·lacions renovades, s’hi inclou una millora que tant l’usuari com el gestor de l’hotel aprecia substancialment: la instal·lació de fibra òptica que permet millorar tant la xarxa sense fil de l’hotel, com monitoritzar el funcionament dels encaminadors des d’un portal d’internet i emetre des d’un sistema de TV convencional o sistema IPTV.

más Proyectos
Skip to content