loader image

Sistema autònom de depuració a CIFO

ANY

2018

LOCALITZACIÓ

Tarragona

SERVEIS

Redacció, disseny i direcció d´obra

CLIENT

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

El Centre d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de Tarragona requeria una depuradora nova per substituir l’existent, la qual era deficient. L’equip de Landem va ser l’encarregat del projecte tècnic d’implantació de la nova depuradora autònoma, que funciona segons el principi d’oxidació total, també anomenat ventilació prolongada. Aquesta depuradora tan innovadora ofereix les operacions d’aireig i decantació alternadament en cicle, aconseguint així un rendiment molt elevat. A més, la nova instal·lació consta d’un pretractament compost per reixa de desbast manual i el tractament biològic per ventilació perllongada amb operativa per a càrregues SBR amb cicle anòxic incorporat.

més Projectes
Ves al contingut