loader image

PROJECT MANAGEMENT

· Gestió de projectes en totes les seves fases

 

Redaccion proyectos 2.100x100

DIRECCIÓ D’OBRES

· Obra civil
· Direcció d’execució d’edificació i col·laboració en fase de projecte

COORDINACIÓ DE SEGURETAT
I SALUT

·  Redacció d’estudis
i plans de control de qualitat
· Coordinació de seguretat en fase d’obra

CONSULTORIA TÈCNICA
I ASSESSORAMENT

· Due Diligence
· Estudis de viabilitat
· Informes tècnics
· Càlcul d’estructures
· Auditories de projectes
· Assistència tècnica a administracions públiques

REDACCIÓ
DE PROJECTES

· Executius d’obra civil
· Executius d’edificació

 

 

 

SERVICIOS

SOLUCIONS
INTEGRALS

· Arquitectura
· Enginyeria d’instal·lacions
· Enginyeria civil
· Arquitectura técnica