loader image

RENOVACIÓ SKATEPARK SABADELL

ANY

2021

LOCALITZACIÓ

Sabadell

SERVEIS

Direcció d'obra

CLIENT

Ajuntament de Sabadell

El projecte de renovació de l’Skatepark ubicat al Parc de Catalunya de Sabadell tenia com a objectiu actualitzar i millorar l’espai promovent un ús més gran de l’àrea. Per això s’ha dissenyat un nou skatepark dotant-lo de grans i nous elements que millorin les condicions per als usuaris, i s’ha proposat una millora dels espais urbans adjacents a aquest equipament.

L´Ajuntament de Sabadell, promotor d´aquest espai, atorga a Landem la direcció de les obres del nou Skatepark.

Partint de l’àmbit existent i la posició de la llosa de formigó i les grades laterals s’inicia la construcció dels nous elements en formigó realitzat in-situ, considerant aquesta solució com a més resistent i de major durabilitat. Els nous elements ofereixen una varietat de jocs pensant en diferents edats i habilitats a la pràctica d’aquest esport.

També s‟ha dut a terme la reconstrucció de l‟entorn urbà, adequant el camí d‟accés, millorant el drenatge i anivellant i adequant el paviment de les dues places contigües.

més Projectes
Ves al contingut