loader image

REHABILITACIÓ DE LES TORRES DE VIGILÀNCIA
DEL CASTELL DE MONTJUÏC

ANY

2020-2021

LOCALITZACIÓ

Montjuïc, Barcelona

SERVEIS

Dirección de ejecución de las obras

CLIENT

Barcelona Infraestructures Municipals, S.A (BIMSA)

El Castell de Montjuïc és un monument declarat “bé cultural d’interès nacional” i forma part del catàleg del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Barcelona, amb un nivell de catalogació A, el màxim previst a la llei.

Es tracta d’una antiga fortalesa militar, el paper de la qual ha estat important en diversos episodis de la història.

Els edificis restaurats que actualment constitueixen el cos central del castell s’atribueixen a una gran reforma feta a mitjan segle XVIII. A finals del segle XIX, es va començar a utilitzar com a presó; posteriorment, va caure en desús i el 1960 va ser cedit a la ciutat de Barcelona.

A causa de diferents desperfectes i despreniments detectats a les quatre torres de vigilància de la coberta del pati d’armes del castell, s’estableix la necessitat de retirar les diferents grapes de ferro existents entre els carreus de pedra que les conforma. Aquests van ser col·locats, presumiblement, com a element de fixació per contrarestar l’empenta i les vibracions produïdes pel tret dels canons.

L’entitat BIMSA encarrega a Landem la direcció de l’execució de les obres de rehabilitació de les quatre torrasses.

Característiques singulars

Amb l’objectiu de desmuntar les grapes de ferro d’unió de carreus, s’ha seguit un procediment meticulós d’identificació de cada carreu. A continuació, s’ha col·locat cada carreu sobre un pallet, ordenant-los per orientació, fila i número per facilitar el muntatge posterior.

Un cop realitzats els empelts de roca o als carreus més afectats, s’han reconstruït les torres, substituint les grapes de ferro existents per unes noves de titani.

Per acabar, s’han realitzat els treballs de restauració de la resta de petites imperfeccions detectades.

más Proyectos
Ves al contingut