loader image

Prova pilot de carril bici a
el carrer Ferran de Barcelona

AÑO

2021

LOCALIZACIÓN

Barcelona

SERVICIOS

Projecte executiu

CLIENTE

Ayuntamiento de Barcelona

ANY

2021

LOCALITZACIÓ

Barcelona

SERVEIS

Projecte executiu

CLIENT

Ajuntament de Barcelona

En els darrers anys, l’Ajuntament de Barcelona aposta per la configuració d’un model de ciutat més sostenible, potenciant els desplaçaments a peu, amb transport públic o amb bicicleta. En aquest sentit, el recentment aprovat Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2024 estableix una sèrie d’actuacions encaminades a aconseguir aquest repte, entre les quals hi ha l’ampliació en un 40% de la xarxa de carrils bici de la ciutat.

En aquest marc, l?ajuntament va encarregar a Landem el disseny d?una prova pilot de carril bici al carrer Ferran, via que, a més d?enllaçar la Rambla amb la plaça Sant Jaume, és de les més emblemàtiques de Ciutat Vella. Tenint en compte les característiques singulars del carrer. L’objectiu principal de la prova pilot és generar un eix bidireccional de bicicletes mitjançant un carril bici permeable, sense tancaments laterals, possibilitant les cruïlles transversals i minimitzant l’afecció a la llamborda existent per avaluar si l’actuació és suficient per ordenar la convivència entre vehicles motoritzats , bicicletes i vianants.

Tot i que l’abast del projecte era la definició de la prova pilot amb un cost controlat, aquesta actuació es planteja com a assaig per avaluar la viabilitat de la tipologia de carril bici. En un futur, està previst senyalitzar mitjançant peces d’il·luminació LED amb forma de llamborda, simulant el paviment, i amb cartells de senyalització intel·ligents que faciliten la convivència entre els diferents usuaris.

més Projectes
Ves al contingut