Sistema autònom de depuració a CIFO

El Centre d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de Tarragona necessitava una nova depuradora per substituir l’existent, la qual era deficient. L’equip de Landem va ser l’encarregat del projecte tècnic d’implantació de la nova depuradora autònoma, que funciona segons el principi d’oxidació total, també anomenat de ventilació prolongada. Aquesta depuradora tan innovadora ofereix les operacions de ventilació i decantació alternativament en cicle, aconseguint, d’aquesta manera, un rendiment molt elevat. A més, la nova instal·lació consta d’un pretractament compost per reixa de desbast manual i el tractament biològic per aireig prolongat amb operativa per a càrregues SBR amb cicle anòxic incorporat.

 

ANY: 2018
LOCALITZACIÓ: Tarragona
SERVEIS: Redacció, disseny i direcció d’obra
CLIENT: Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)