Rehabilitació de les torres de vigilància del Castell de Montjuïc

El Castell de Montjuïc és un monument declarat “bé cultural d’interès nacional” i forma part del catàleg del “Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Barcelona”, amb un nivell de catalogació A, el màxim previst per la llei.

Es tracta d’una antiga fortalesa militar, el paper de la qual ha estat important en diversos episodis de la història.

Els edificis restaurats que actualment constitueixen el cos central del castell s’atribueixen a una gran reforma realitzada a mitjans del segle XVIII. A finals del segle XIX, es va començar a utilitzar com una presó; posteriorment, va caure en desús i el 1960 es va cedir a la ciutat de Barcelona.

A causa de diferents desperfectes i despreniments detectats a les quatre torres de vigilància de la coberta del pati de les armes del castell, s’estableix la necessitat de retirar les diverses grapes de ferro existents entre els carreus de pedra que les conforma. Es van col·locar, presumiblement, com un element de fixació per contrarestar el pes i les vibracions produïdes pels trets dels canons.

L’entitat BIMSA encarrega a Landem la direcció de l’execució de les obres de rehabilitació de les quatre torrasses.

 

Característiques singulars

Amb l’objectiu de desmuntar les grapes de ferro  d’unió dels carreus, s’ha seguit un procediment meticulós d’identificació de cada carreu. A continuació, s’ha col·locat cada carreu sobre un pallet, ordenats per orientació, fila i número, per facilitar el posterior muntatge.

Una vegada realitzats els empelts de roca als carreus més afectats, s’han reconstruït les torres i s’han substituït les grapes de ferro existents per unes de noves de titani.

Per últim, s’han realitzat les feines de restauració de la resta de petites imperfeccions detectades.

 

ANY: 2020-2021

LOCALITZACIÓ: Montjuïc, Barcelona

SERVEIS: Direcció d’execució de les obres

CLIENT: Barcelona Infraestructures Municipals, S.A (BIMSA)

  • Date 1 juliol, 2021
  • Tags Edificació