Reforma d’habitacions i renovació d’instal·lacions de l’Hotel Princess of Kos, Grècia

Per a la reforma del nou hotel Princess of Kos de la cadena SMY Hotels a l’illa de Kos, Grècia, SMY Hotels confia en l’equip de Landem, que no només es responsabilitza de la redacció del projecte de rehabilitació de l’hotel existent amb 276 habitacions, sinó també de la substitució de les instal·lacions, la millora de les edificacions existents i el Project Management de totes les obres.

La proposta de Landem consisteix en una renovació total de les habitacions, de manera que s’aconsegueix un nou concepte d’hotel, més amable i mediterrani. A més, l’actuació global s’aprofita per millorar la insonorització entre habitacions.

Amb l’actuació duta a terme, s’aconsegueix un hotel de 4 estrelles on el client pot gaudir d’uns acabats molt dignes de cost raonable i noves instal·lacions que milloren la comfortabilitat de les estances. No només això, sinó que l’estètica exterior dels edificis també canvia per complet amb una mínima actuació a les façanes i dona una solució agradable i harmònica amb l’entorn. Aquesta actuació consisteix en un revestiment de malla de fibra de vidre i una capa de morter monocapa. També es renoven completament les instal·lacions de tots els edificis d’habitacions: en primer lloc, es climatitzen amb sistemes VRV; en segon lloc, s’instal·len sistemes domòtics per millorar el consum i que optimitzen el consum energètic; i, finalment, pel que fa a l’aigua calenta sanitària, s’instal·len plaques solars a la coberta dels diferents edificis, amb acumuladors i aerotermos per dissipar la calor sobrant.

Entre les instal·lacions renovades, s’inclou una millora que tant l’usuari com el gestor de l’hotel aprecia substancialment: la instal·lació de fibra òptica que permet millorar tant la xarxa sense fils de l’hotel, com monitoritzar el funcionament dels routers des d’un portal d’internet i emetre des d’un sistema de TV convencional o IPTV.

ANY: 2019-2020
LOCALITZACIÓ: Kos (Grècia)
SERVEIS: Project Management, Redacció de projectes
CLIENT: SMY Hotels