Reforma de l’oficina de Landem

En una planta baixa del carrer Camprodon, al barri de Gràcia (Barcelona), hem intervingut un local per instal·lar-hi les nostres oficines.

El primer pas va ser potenciar el contacte amb la planta baixa; per això generem un vestíbul exterior, que atorga més aire a la vorera i proposa un espai intermedi entre allò de fora i allò de dins; alhora, potenciem el vincle directe amb l’exterior a través d’un finestral de vidre al llarg de tota la façana.

El segon pas va ser pensar l’oficina com un gran Open Space i construir-hi un espai que generi cert dinamisme. A més de les illes amb els llocs de treball, hem creat altres espais intermedis que conviden al contacte, a la flexibilitat i a la distensió. Les nostres sales de reunió ens donen la possibilitat de tenir espais tancats, però que alhora es vinculen de forma directa amb l’Open Space.

En últim lloc, apareixen els materials, escollits buscant augmentar la qualitat i la calidesa dels espais. La fusta s’alça com a protagonista a través d’una lleixa lineal i continua a tot el local, però amb flexibilitat ens els seus usos, fent alhora de biblioteca, d’escriptori i de guardador.

Hem dissenyat els espais pensant en els seus usuaris: nosaltres i els nostres clients. A Landem creiem en la importància de generar espais de qualitat per afectar positivament les persones; i això va ser el que vam buscar plasmar a les nostres oficines.

ANY: 2020

LOCALITZACIÓ: Gràcia, Barcelona

SERVEIS: Project management y redacción de proyectos

CLIENT: Landem project management