Projecte de millora del traçat a Tavertet

El projecte, encarregat per la Diputació de Barcelona, ​​planteja la millora del traçat de quatre corbes conflictives de la carretera BV-5207 entre l’Esquirol i Tavertet, que discorren per una de les zones més emblemàtiques d’Osona, degut al seu potent atractiu turístic i rural. Aquestes corbes tenen radis més amplis per facilitar el pas de vehicles pesats i millorar la conducció, així com cunetes de formigó amb sobreample afegit a la calçada i nous elements de contenció.

Dins de l’aparent simplicitat del projecte, en diferents trams s’hi troben diverses estructures hidràuliques, per on precipiten rierols de la zona, que es necessiten ampliar. En destaquen l’ampliació del pont de la Nogueira, que permet el pas del torrent amb el mateix nom i que s’ha realitzat preservant l’antiga estructura de maçoneria. Sota aquesta, s’ha projectat un calaix de formigó de secció creixent.

El nou traçat de la carretera, a més, s’adapta a la frondosa vegetació de la zona, de manera que evita qualsevol impacte paisatgístic i preserva la bellesa rural de l’entorn.

 

ANY: 2019
LOCALITZACIÓ: Osona
SERVEIS: Redacció, disseny i supervisió
CLIENT: Diputació de Barcelona