Llibre d’estil de cadena hotelera

La cadena d’hotels SMY Hotels va confiar la seva línia arquitectònica i d’enginyeria a Landem. Per cobrir aquest servei, Landem es va recolzar en el seu equip d’arquitectura, Lagula Arquitectes, els quals van liderar el disseny conceptual i la definició del llibre d’estil. La feina també va incloure la definició dels materials proposats en cadascuna de les estances, mostrant una sala d’exposicions particularitzada amb el preu i referència de cadascun dels materials escollits. D’aquesta manera, el llibre d’estil i l’hotel arquetip definit estan servint de referència als hotels que està adquirint la cadena.

L’entusiasme dipositat en aquest projecte va provocar que s’aconseguís definir una línia de cadena hotelera que identifiqués a la cadena SMY Hotels, avui en dia, en plena expansió. Aquest treball inicial ajudarà a mantenir uns criteris arquitectònics i unes distribucions d’espais estudiats per garantir el benestar i l’operativitat que requereix una instal·lació d’aquest tipus.

 

ANY: 2018
LOCALITZACIÓ: Palma de Mallorca
SERVEIS: Consultoria i assessorament
CLIENT: SMY Hotels