Estudi d’estabilització de talussos

A causa de la preocupació sobre l’estat de diversos talussos en localitats de Barcelona, la Diputació de Barcelona encarrega a Landem el seu estudi i la proposta de solucions; es busca mantenir la seva integritat i garantir la seguretat dels habitants d’aquestes localitats.

Després de la realització dels assaigs necessaris i particularitzant per a cada situació, Landem proposa les mesures que més afavoreixen els usuaris.

 

ANY: 2019
LOCALITZACIÓ: Barcelona
SERVEIS: Avaluació i proposta de mesures
CLIENT: Diputació de Barcelona