Due Diligence Tècnica, Hotel Puerto de la Cruz

Amb l’objectiu de minimitzar en tot allò possible els riscos d’una inversió de gran magnitud, com és l’adquisició d’un nou complex hoteler, la cadena SMY Hotels ha confiat en Landem la realització de la Due Diligence tècnica de l’Hotel Puerto de la Cruz a Tenerife.

El nostre principal objectiu ha estat determinar l’estat constructiu d’aquest hotel, situat a l’est del centre històric del municipi de Puerto de la Cruz, tant a nivell d’arquitectura i acabats com d’instal·lacions, a més de realitzar una anàlisi urbanística de la situació actual de l’hotel i una valoració econòmica de l’obra que es necessita per esmenar patologies o deficiències presents a l’hotel. Dades rellevants a tenir en compte per valorar la rendibilitat de la inversió.

Per a tal fi, vam comprovar el grau de conservació del sistema estructural i envoltant així com el compliment de condicions d’accessibilitat, vam estudiar les possibles patologies o deficiències presents en l’edificació i vam verificar l’estat actual de les instal·lacions i el seu grau de conservació amb l’objecte de detectar possibles contingències.

ANY: 2019
LOCALITZACIÓ: Santa Cruz de Tenerife
SERVEIS: Consultoria i assessorament
CLIENT: SMY Hotels