Asfaltat a diversos carrers del municipi de Parets del Vallès

L’ajuntament de Parets del Vallès encarrega a Landem els treballs de conservació, reparació i manteniment del paviment asfàltic de cinc carrers. Es fa un estudi previ i es detecta que hi ha molts paviments deteriorats a causa de la manca de manteniment. En total, es fa una anàlisi de 18 carrers.

Primer es reparen els dos carrers en funció de la urgència d’actuació per l’estat del ferm i, més endavant, es duen a terme les actuacions de tres carrers més.  S’actua sobre una superfície de més de 7.000 metres. Les obres es realitzen el juny del 2020.

Originàriament, els carrers presentaven zones amb moltes esquerdes en forma de pell de cocodril i zones amb forats més profunds, on era necessari regularitzar-ho arribant a les capes més profundes.

 

ANY: 2019-2020
UBICACIÓ: Parets del Vallès, Barcelona
SERVEIS: Project Management i redacció de projecte
CLIENT: Ajuntament de Parets del Vallès

  • Date 21 juny, 2021
  • Tags Obra civil