Projecte d’implantació d’una xarxa de sanejament als Jardins de Cap Roig

Els Jardins de Cap Roig, situats al Baix Empordà (Girona), és un espai únic del Mediterrani per la seva singularitat.  L’espai de gran bellesa situat a la Costa Brava combina la botànica, la història, el paisatge i l’art, en una extensió de 17 hectàrees.  A més de l’emblemàtic conjunt d’edificis (castell, poblat i torres), els jardins ens acosten al coneixement de les espècies mediterrànies i la composició del paisatge de la Costa Brava.

A més dels passejos turístics permesos, a l’estiu s’hi organitza el Cap Roig Festival, un esdeveniment que concentra un volum molt gran de persones, una de les raons principals per les quals La Caixa encarrega a Landem el disseny d’una nova xarxa de sanejament en aquest emplaçament. El traçat de la nova xarxa projectada s’adapta als camins existents, afectant el mínim l’entorn natural. El nou sistema de sanejament combina estacions de bombament, col·lectors a pressió i col·lectors a làmina lliure, de manera que l’evacuació de cada instal·lació de Cap Roig funciona per bombament, mentre que l’evacuació i transport del conjunt de cabals funciona en làmina lliure.

ANY: 2019

LOCALITZACIÓ: Jardins de Cap Roig, Calella de Palafrugell

SERVEIS: Redacció, disseny i supervisió de projecte

CLIENT: La Caixa

  • Date 21 abril, 2021
  • Tags Obra civil