loader image

Puente de Sallent

ANY

2019

LOCALITZACIÓ

Sallent de Llobregat

SERVEIS

Redacció de projecte i direcció d´obra

CLIENT

Ajuntament de Sallent

El pont del municipi de Sallent havia estat objecte d’una ampliació de l’amplada del tauler a finals del segle XIX i en necessitava una substitució, ja que aquesta estava realitzada mitjançant una estructura metàl·lica en molt mal estat, a més de produir-se assentaments a les zones més flexibles del ferm del pont.

Per aquest motiu, l’ajuntament va confiar a Landem aquest projecte amb l’encàrrec explícit d’afectar el mínim possible l’estructura original del pont, afegint-hi més confort i seguretat als habitants de la localitat.

L’ampliació del tauler del pont a banda i banda es realitza mitjançant la col·locació d’una prelosa en voladís subjecta amb perfils metàl·lics transversals que serveix d’encofrat per al formigonat del nou tauler. La llosa es recolza sobre una superfície de formigó que no afecta l’estructura de pedra, assegurant-ne la integritat.

més Projectes
Ves al contingut